Přestup do 2. nebo 3. ročníku

V tuto chvíli (říjen 2023) již dále studenty do vyšších ročníků nepřijímáme. Děkujeme za pochopení.

Na základě čeho studenty přijímáte?

Na základě školní přijímací zkoušky, sestávající z pohovoru nad vypracovaným studijním plánem

Musím psát státní přijímací test od Cermatu?

Ne, v případě přijímání do vyššího ročníku to není potřeba.

Co je to studijní plán a proč ho mám psát?

Na naší škole studenti ovlivňují, co se učí, jak se to učí, a mnoho dalších věcí, které se ve škole dějí. Proto nás zajímá, kdo se k nám hlásí a s čím přichází. Podkladem pro ústní pohovor je studijní plán, v němž popíšeš, co už umíš, co tě zajímá, co by ses potřeboval/a naučit, koho bys pozval/a do školy, apod. Podrobný návod, jak na něj je zde.

Podle jakých kritérií budete hodnotit studijní plán a ústní pohovor?

S každým uchazečem si půl hodiny povídají dva průvodci nebo členové vedení. Ptáme se na otázky, které se týkají studijního plánu a zjišťujeme, jestli se k nám hodíš. Ty máš taky možnost se ptát nás a ověřit si, jestli jsme pro něj ta správná škola. Každý pohovor potom hodnotíme podle pěti kritérií:

🟦 samostatnost a zodpovědnost
🟦 aktivita (aktivní přístup ke studiu, aktivní zapojení do mimoškolní činnost)
🟦 motivace k učení
🟦 soulad s hodnotami a pedagogickými principy ScioŠkol
🟦 ochota podílet se na provozu školy (např. úklid, mytí nádobí, administrativa)

Každé kritérium je bodově ohodnoceno, celkově je možné získat 39 bodů. K přijetí ke studiu je ve školní části přijímací zkoušky potřeba získat alespoň 15 bodů a zároveň alespoň jeden bod z každého hodnoceného kritéria.

Studuji nyní na jiné střední škole a chci přestoupit do 2. nebo 3. ročníku ScioŠkoly

 

Jak mohu podat přihlášku?

Vyplň tuto předběžnou a v tuto chvíli zatím nezávaznou přihlášku:

předběžná přihláška

Tím nám dáš o sobě a svém záměru přestoupit do Střední ScioŠkoly Brno vědět.

Co se bude dít dál?

Na jejím základě tě kontaktujeme a pozveme na ústní pohovor.

Kdy dostanu rozhodnutí o přestupu?

Po úspěšném absolvování ústního pohovoru, důkladném zvážení, že skutečně chceš na ScioŠkolu nastoupit a odevzdání závazné žádosti o přestup. Poté uzavřeme s tvými zákonnými zástupci smlouvu o vzdělávání. Podmínkou je, že musíš být studentem své stávající školy a úspěšně v ní postoupit do dalšího ročníku. Pokud se to nepodaří, nic se neděje, ale bude třeba se domluvit na jiném postupu.

Musím psát státní přijímací test od Cermatu?

Ne, v případě přestupu to není třeba.

Mám dodat studijní plán?

Ano, nejpozději den před konáním pohovoru.

Potřebuji lékařské potvrzení?

Ne.

 

Střední školu aktuálně NEnavštěvuji a chci nastoupit do 2. nebo 3. ročníku

Jak mohu podat přihlášku?

Vyplň tuto předběžnou a v tuto chvíli zatím nezávaznou přihlášku:

předběžná přihláška

Tím nám dáš o sobě a svém záměru přestoupit do Střední ScioŠkoly Brno vědět.

Co se bude dít dál?

Na jejím základě tě kontaktujeme a pozveme na ústní pohovor.

Co je to studijní plán a jak na něj?

Škola, na kterou se hlásíš, je živým vzdělávacím centrem, které se opírá především o aktivitu svých studentů. Ti mají vliv na to, co se učí, jak se to učí, a na mnoho dalších věcí, které se ve škole a kolem ní dějí. Proto nás zajímá, kdo se k nám hlásí a s čím přichází. Představa o tom, co se uchazeči chtějí ve škole naučit, pro nás bude podkladem pro ústní pohovor. Proto je velice důležité, aby každý uchazeč sestavil sám svůj individuální studijní projekt.

Pokud jde o vnější formu tvého studijního projektu, měl/a by ses vejít do rozmezí 2-4 stránek A4. Při grafické úpravě dokumentů se fantazii meze nekladou.

Při pohovoru budeš mít šanci svůj studijní plán prezentovat a obhájit.

Jeho struktura by moha vypadat třeba takto:

Studijní plán

pro detail klikni na +

Kdo jsem a co už umím? Co mě zajímá? Co mohu škole nabídnout?

Zajímá nás, s čím do školy přicházíš a co už máš za sebou. Mohou to být např. zkušenosti ze Skauta nebo jiných zájmových kroužků a aktivit, organizační schopnosti, zkušenosti s uměleckou tvorbou, jazykové certifikáty…). Jestli umíš vařit, opravit kolo nebo máš nějaké jiné praktické dovednosti, napiš nám i o tom.

Co bych se potřeboval/a na střední škole naučit a proč?

Buď co nejkonkrétnější a pokus se sestavit svůj studijní plán na 4 roky (resp. na 3 roky, pokud se hlásíš do 2. ročníku). Jsou pro tebe důležité cizí jazyky? Napiš, které se chceš učit, jaká je tvoje dosavadní úroveň a jaké úrovně bys na konci studia chtěl/a dosáhnout. Chceš se stát architektem? Přemýšlej, co všechno budeš potřebovat znát a umět. Zajímá nás také, jaké jsou tvoje plány po střední škole. Nemáš v tom zatím jasno? Nevadí. Zkus zatím popsat, o čem uvažuješ, jaké jsou oblasti tvého zájmu.

Kam na zkušenou

Chceme, aby každý v průběhu studia vyrazil do světa na zkušenou. Aspoň na pár týdnů. To může mít podobu stáže v nějaké firmě, zahraniční expedice nebo třeba půlročního studia v zahraničí. Popiš, jak bys tuhle příležitost využil/a právě ty.

Koho pozveš do školy?

Ve škole bude kromě projektů a pravidelných kurzů také prostor pro jednorázové přednášky, workshopy, besedy s pozvanými hosty. Uveď alespoň tři osobnosti, které bys rád/a pozval/a ty, a vysvětli proč.

Přílohy

Máš nějaké hmatatelné důkazy o tom, že jsi aktivní? Přilož je ke svému plánu. Mohou to být osvědčení o zájmové činnosti, fotky, vlastní tvorba, odkaz na Youtube kanál, výtisk školního časopisu, do kterého přispíváš, atp.