Přestup do 2. nebo 3. ročníku

Pokud máte zájem přestoupit do 2. nebo 3. ročníku naší školy, přečtěte si dobře informace níže. Do obou ročníků stále přijímáme.  Do 4. ročníku studenty nepřijímáme.  

Na základě čeho studenty přijímáte?

Na základě školní přijímací zkoušky, sestávající z pohovoru nad vypracovaným studijním plánem

Musím psát státní přijímací test od Cermatu?

Ne, v případě přijímání do vyššího ročníku to není potřeba.

Co je to studijní plán a proč ho mám psát?

Na naší škole studenti ovlivňují, co se učí, jak se to učí, a mnoho dalších věcí, které se ve škole dějí. Proto nás zajímá, kdo se k nám hlásí a s čím přichází. Podkladem pro ústní pohovor je studijní plán, v němž popíšeš, co už umíš, co tě zajímá, co by ses potřeboval/a naučit, koho bys pozval/a do školy, apod. Podrobný návod, jak na něj je zde.

Podle jakých kritérií budete hodnotit studijní plán a ústní pohovor?

S každým uchazečem si půl hodiny povídají dva průvodci nebo členové vedení. Ptáme se na otázky, které se týkají studijního plánu a zjišťujeme, jestli se k nám hodíš. Ty máš taky možnost se ptát nás a ověřit si, jestli jsme pro něj ta správná škola. Každý pohovor potom hodnotíme podle pěti kritérií:

🟦 samostatnost a zodpovědnost
🟦 aktivita (aktivní přístup ke studiu, aktivní zapojení do mimoškolní činnost)
🟦 motivace k učení
🟦 soulad s hodnotami a pedagogickými principy ScioŠkol
🟦 ochota podílet se na provozu školy (např. úklid, mytí nádobí, administrativa)

Každé kritérium je bodově ohodnoceno, celkově je možné získat 39 bodů. K přijetí ke studiu je ve školní části přijímací zkoušky potřeba získat alespoň 15 bodů a zároveň alespoň jeden bod z každého hodnoceného kritéria.

Studuji nyní na jiné střední škole a chci přestoupit do 2. nebo 3. ročníku ScioŠkoly

 

Jak mohu podat přihlášku?

Vyplň tuto předběžnou a v tuto chvíli zatím nezávaznou přihlášku:

předběžná přihláška

Tím nám dáš o sobě a svém záměru přestoupit do Střední ScioŠkoly Brno vědět.

Co se bude dít dál?

Na jejím základě tě kontaktujeme a pozveme na ústní pohovor.

Kdy dostanu rozhodnutí o přestupu?

Po úspěšném absolvování ústního pohovoru, důkladném zvážení, že skutečně chceš na ScioŠkolu nastoupit a odevzdání závazné žádosti o přestup. Poté uzavřeme s tvými zákonnými zástupci smlouvu o vzdělávání. Podmínkou je, že musíš být studentem své stávající školy a úspěšně v ní postoupit do dalšího ročníku. Pokud se to nepodaří, nic se neděje, ale bude třeba se domluvit na jiném postupu.

Musím psát státní přijímací test od Cermatu?

Ne, v případě přestupu to není třeba.

Mám dodat studijní plán?

Ano, nejpozději den před konáním pohovoru.

Potřebuji lékařské potvrzení?

Ne.

 

Střední školu aktuálně NEnavštěvuji a chci nastoupit do 2. nebo 3. ročníku

Jak mohu podat přihlášku?

Vyplň tuto předběžnou a v tuto chvíli zatím nezávaznou přihlášku:

předběžná přihláška

Tím nám dáš o sobě a svém záměru přestoupit do Střední ScioŠkoly Brno vědět.

Co se bude dít dál?

Na jejím základě tě kontaktujeme a pozveme na ústní pohovor.

Co je to studijní plán a jak na něj?

Škola, na kterou se hlásíš, je živým vzdělávacím centrem, které se opírá především o aktivitu svých studentů. Ti mají vliv na to, co se učí, jak se to učí, a na mnoho dalších věcí, které se ve škole a kolem ní dějí. Proto nás zajímá, kdo se k nám hlásí a s čím přichází. Představa o tom, co se uchazeči chtějí ve škole naučit, pro nás bude podkladem pro ústní pohovor. Proto je velice důležité, aby každý uchazeč sestavil sám svůj individuální studijní projekt.

Pokud jde o vnější formu tvého studijního projektu, měl/a by ses vejít do rozmezí 2-4 stránek A4. Při grafické úpravě dokumentů se fantazii meze nekladou.

Při pohovoru budeš mít šanci svůj studijní plán prezentovat a obhájit.

Jeho struktura by moha vypadat třeba takto:

Studijní plán

pro detail klikni na +

Kdo jsem a co už umím? Co mě zajímá? Co mohu škole nabídnout?

Zajímá nás, s čím do školy přicházíš a co už máš za sebou. Mohou to být např. zkušenosti ze Skauta nebo jiných zájmových kroužků a aktivit, organizační schopnosti, zkušenosti s uměleckou tvorbou, jazykové certifikáty…). Jestli umíš vařit, opravit kolo nebo máš nějaké jiné praktické dovednosti, napiš nám i o tom.

Co bych se potřeboval/a na střední škole naučit a proč?

Buď co nejkonkrétnější a pokus se sestavit svůj studijní plán na 4 roky (resp. na 3 roky, pokud se hlásíš do 2. ročníku). Jsou pro tebe důležité cizí jazyky? Napiš, které se chceš učit, jaká je tvoje dosavadní úroveň a jaké úrovně bys na konci studia chtěl/a dosáhnout. Chceš se stát architektem? Přemýšlej, co všechno budeš potřebovat znát a umět. Zajímá nás také, jaké jsou tvoje plány po střední škole. Nemáš v tom zatím jasno? Nevadí. Zkus zatím popsat, o čem uvažuješ, jaké jsou oblasti tvého zájmu.

Kam na zkušenou

Chceme, aby každý v průběhu studia vyrazil do světa na zkušenou. Aspoň na pár týdnů. To může mít podobu stáže v nějaké firmě, zahraniční expedice nebo třeba půlročního studia v zahraničí. Popiš, jak bys tuhle příležitost využil/a právě ty.

Koho pozveš do školy?

Ve škole bude kromě projektů a pravidelných kurzů také prostor pro jednorázové přednášky, workshopy, besedy s pozvanými hosty. Uveď alespoň tři osobnosti, které bys rád/a pozval/a ty, a vysvětli proč.

Přílohy

Máš nějaké hmatatelné důkazy o tom, že jsi aktivní? Přilož je ke svému plánu. Mohou to být osvědčení o zájmové činnosti, fotky, vlastní tvorba, odkaz na Youtube kanál, výtisk školního časopisu, do kterého přispíváš, atp.