Pro uchazeče

Chceš chodit na gymnázium a přitom si rozhodovat o tom, co se učíš? Chceš umět víc než jen znalosti? Rád bys chodil do školy, kde je příjemné a podporující prostředí?  

Fotka vstupu do školy se studenty

Střední ScioŠkola je kamenná budova, ve které probíhá denní prezenční studium po celý školní rok. Jsme čtyřleté gymnázium s maturitou. Studenty vedeme k tomu, aby uvažovali o tom, co, jak a proč se učí.

Přijímací řízení do prvního ročníku

Mám šanci se k vám dostat?

Naším cílem je tvoje studijní autonomie - schopnost převzít kontrolu a zodpovědnost nad vlastním učením. Šanci u přijímaček mají všichni uchazeči, kteří se chtějí učit a jsou ochotní se podílet na provozu školy. V tuto chvíli otevíráme 2. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku 2023/2024. Více informací v samostatném příspěvku.

Foto diskuze studentů ve společném prostoru

Můžu se přijít do školy podívat?

Ano, lze navštívit náš den otevřených dveří. Poslední proběhl 14. února 2023. Fotky a videa z našich dní otevřených dveří můžete najít na našich sociálních sítích.

Jak mohu přihlášku podat?

O přihlášku si požádej na své základní škole (měla by být opatřena QR kódem s tvými údaji) anebo si ji stáhni na webu Cermat. Je potřeba ji vyplnit a nejpozději do 1. března 2023 doručit osobně nebo poštou na naši adresu: ScioŠkola Brno - střední škola, s.r.o.
Hudcova 367/78, Medlánky, 612 00 Brno

Co je nutné udělat, aby byla přihláška správně vyplněna:

 • vyplnit potřebné kontaktní údaje,
 • nechat si známky na vysvědčení potvrdit od vaší základní školy,
 • do kolonky “obor” napsat Gymnázium (79-41-K/41),
 • přihlášku stvrdit podpisem uchazeče a zákonného zástupce a 
 • přiložit Studijní plán.
Studenti lepi plagaty
Studenti vedou diskuzi

Co je to studijní plán?

U nás mají studenti velkou svobodu v tom, co se učí, kdy se to učí a jak se to učí. Proto potřebujeme uchazeče o studium trochu poznat. Dát dohromady studijní plán není nic složitého – jednoduchý návod je zde

Na co se mě budete ptát u ústního pohovoru?

Budeme si povídat o tvém studijním plánu. Také budeme chtít vědět, jestli máš opravdu o studium u nás zájem a jak aktivní jsi ve škole a mimo ni.

Je dobré si před pohovorem přečíst, jak se učíme. A bude nás zajímat, jestli jsi ochotný(á) se podílet na provozu školy (např. úklid, mytí nádobí, administrativa). U nás ve škole totiž nemáme uklízečku ani školníka. Řídíme se zásadou: “Všechno, co mohou udělat studenti, ať udělají studenti."

Student a průvodce při pohovoru
Studenti sází školní lípu

Jak budou zkoušky bodovány?

Uchazeč může celkem získat 100 bodů na základě třech částí přijímacího řízení:

1. Výsledky jednotné přijímací zkoušky od Cermatu z českého jazyka (ČJ) a matematiky (M) přepočítáváme následovně:

 • 0 - 30 bodů v součtu z ČJ+M Cermat = 0 bodů ve školním přijímacím řízení
 • 31 - 100 bodů v součtu z ČJ+M Cermat = 60 bodů ve školním přijímacím řízení

2. Výsledek školní přijímací zkoušky (vypracování studijního plánu a ústní pohovor s uchazečem) – max. 39 bodů.

3. Známky na vysvědčení za poslední dva ročníky absolvovaného vzdělávání – 1 bod.

Podle jakých kritérií budete hodnotit školní přijímací zkoušku?

Pohovor s uchazečem vedeme nad jeho Studijním plánem. Na základě obsahu Studijního plánu a průběhu přijímacího pohovoru bude přijímací komise hodnotit uchazeče z hlediska těchto kritérií:

 • samostatnost a zodpovědnost,
 • aktivita (aktivní přístup ke studiu, aktivní zapojení do mimoškolní činnost),
 • motivace k učení,
 • soulad s hodnotami a principy ScioŠkol a
 • ochota podílet se na provozu školy (např. úklid, mytí nádobí, administrativa).

Každé kritérium je bodově ohodnoceno, celkově je možné získat max. 39 bodů.

K přijetí ke studiu je ve školní části přijímací zkoušky potřeba získat alespoň 15 bodů a zároveň alespoň 1 bod na základě každého hodnoceného kritéria.Hanka u flipchartu.

Kolik bodů mohu dostat za vysvědčení?

Uchazeč dostane 1 bod, pokud průměrný prospěch ve všech pololetích je menší nebo roven 3,0.

Jak budou hodnoceni cizinci?

Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání mimo území České republiky, se promíjí jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka. Znalost českého jazyka se u nich prověří rozhovorem v rámci školní přijímací zkoušky. Je-li jejich znalost českého jazyka taková, že jim to umožní vzdělávání ve škole bez potíží, je jim v součtu bodového ohodnocení na místo testu z českého jazyka započítáno 15 bodů. Je-li jejich znalost taková, že by jim vzdělávání ve škole činilo značné potíže, započítá se jim namísto testu z českého jazyka 0 bodů. Nemá-li uchazeč znalost českého jazyka nezbytnou pro vzdělávání, nemůže být ke vzdělávání přijat.

Jak tedy nakonec určíte, koho přijmete?

Uchazeči, kteří získají alespoň 15 bodů ve školní přijímací zkoušce a zároveň alespoň 1 bod na základě každého kritéria školní přijímací zkoušky, budou seřazeni podle počtu bodů získaných celkově na základě všech částí přijímacího řízení od nejvyššího počtu bodů k nejnižšímu.

Ke vzdělávání ve škole bude přijato prvních 40 z takto seřazených uchazečů. V případě rovnosti bodů uchazečů rozhodne o jejich pořadí los.

Přijate uchazeče budeme následně telefonicky kontaktovat ohledně schůzky s vedením nad podpisem smlouvy. Do 10 dnů od informace o přijetí je třeba do školy doručit zápisový lístek.

Studenti hrají na kytary
Studenti stříhají pásku

Potřebuji lékařské potvrzení?

Ne. Potvrzení od lékaře není potřeba.

Jaké jsou termíny zkoušek ve vaší škole?

1. března 2023: poslední den pro odevzdání přihlášky

13. dubna 2023: 1. termín jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky (CERMAT)

14. dubna 2023: 2. termín jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky (CERMAT)

Duben 2023: ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (Přesné datum a čas ústního pohovoru bude uchazečům stvrzeno v písemné pozvánce zaslané před zkouškou.)

Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky budou (CERMAT) budou 10. a 11. 5. 2023.
Jak zpracovat STUDIJNÍ PLÁN

Škola, na kterou se hlásíš, je živým vzdělávacím centrem, které se opírá především o aktivitu svých studentů. Ti mají vliv na to, co se učí, jak se to učí, a na mnoho dalších věcí, které se ve škole a kolem ní dějí. Proto nás zajímá, kdo se do Střední ScioŠkoly hlásí a s čím přichází. Představa o tom, co se uchazeči chtějí ve škole naučit, pro nás bude podkladem pro ústní pohovor. Proto je velice důležité, aby každý uchazeč sestavil sám svůj individuální studijní projekt. Jeho struktura by měla vypadat asi takhle:

 1. Kdo jsem a co už umím? Co mě zajímá? Co mohu škole nabídnout já? Zajímá nás, s čím do školy přicházíš a co už máš za sebou. Mohou to být např. zkušenosti ze Skauta nebo jiných zájmových kroužků a aktivit, organizační schopnosti, zkušenosti s uměleckou tvorbou, jazykové certifikáty…). Jestli umíš vařit, opravit kolo nebo máš nějaké jiné praktické dovednosti, napiš nám i o tom.
 2. Co bych se potřeboval/a na střední škole naučit a proč? Buď co nejkonkrétnější a pokus se sestavit svůj studijní plán na 4 roky (resp. na 3 roky, pokud se hlásíš do 2. ročníku). Jsou pro tebe důležité cizí jazyky? Napiš, které se chceš učit, jaká je tvoje dosavadní úroveň a jaké úrovně bys na konci studia chtěl/a dosáhnout. Chceš se stát architektem? Přemýšlej, co všechno budeš potřebovat znát a umět. Zajímá nás také, jaké jsou tvoje plány po střední škole. Nemáš v tom zatím jasno? Nevadí. Zkus zatím popsat, o čem uvažuješ, jaké jsou oblasti tvého zájmu.
 3. Kam na zkušenou: Chceš v průběhu studia vyrazit někam na zkušenou? Na studia do zahraničí? Na stáž do nějaké zajímavé firmy? Napiš nám o tom víc.
 4. Koho pozveš do školy? Ve škole bude kromě projektů a pravidelných kurzů také prostor pro jednorázové přednášky, workshopy, besedy s pozvanými hosty. Uveď alespoň tři osobnosti, které bys rád/a pozval/a ty, a vysvětli proč.
 5. Přílohy: Máš nějaké hmatatelné důkazy o tom, že jsi aktivní? Přilož je ke svému plánu. Mohou to být osvědčení o zájmové činnosti, fotky, vlastní tvorba, odkaz na Youtube kanál, výtisk školního časopisu, do kterého přispíváš, atp.

Pokud jde o vnější formu tvého studijního projektu, měl/a by ses vejít do rozmezí 2-5 stránek A4. Při grafické úpravě dokumentů se fantazii meze nekladou.

Při pohovoru budeš mít šanci svůj studijní projekt prezentovat a obhájit.