Střední ScioŠkola Brno - gymnázium

Škola pro studenty

Pojďte společně tvořit školu, která připravuje na budoucí výzvy. Poznejte vlastní silné i slabé stránky, naučte se pracovat v týmu a plánovat projekty. Vezměte si zodpovědnost za svá rozhodnutí, své vzdělávání i za okolní svět.

AKTUÁLNĚ
21. 06. 2024 | Výsledky 2. kola přijímacího řízení. ↓↓↓ Více Výsledky 2. kola přijímacího řízení
21. 05. 2024 | Přijďte se k nám podívat!. Máte otázky před podáním přihlášky? Položte je osobně! Více Přijďte se k nám podívat!
15. 05. 2024 | Výsledky 1. kola přijímacího řízení. ↓↓↓ Více Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Škola pro budoucnost

Svět se mění stále rychleji. Snažíme se připravit na budoucnost plnou změn a netušených příležitostí.  

Vnitřní motivace k učení 

Chuť poznávat je vrozená. My studenti ovlivňujeme, co a jak se budeme učit. Je na nás, jakou cestou se vydáme k cíli.

Fungujeme v týmu 

Směřujeme k tomu, abychom si ve školních projektech vyzkoušeli různé týmové role a odhalili své silné stránky.

otazník

Uvažuješ o naší škole?
Ať už se chystáš do prváku anebo nejsi spokojený na své střední škole, neváhej.

Přijímáme do 1- 3. ročníku. 

Chci do 1. ročníkuChci do vyššího ročníku

Důraz na rozvoj kompetencí

abychom zvládli převzít odpovědnost za své jednání

Převzít zodpovědnost, rozhodnout se a jednat i v nejisté situaci jsou schopnosti ceněné více než encyklopedické znalosti. A v budoucnu to bude platit dvojnásob.

Inspirujeme, podporujeme, stimulujeme

víme, proč se učíme a jak na to

My studenti máme možnost ovlivňovat, co, kdy a jak se budeme učit. Jsme zodpovědní za vlastní učení. Pohání nás vnitřní motivace – učení nám proto (většinou) přináší radost.

Učíme se vzájemnému respektu

chceme umět vycházet s druhými

Fungování týmu je pro nás nezbytná podmínka zdravé školy. Snažíme se o vzájemný respekt. Pečujeme o udržování dobrých vztahů a pohodové atmosféry.

Posezení se studenty

Vnímáme, že každý jsme jiný

a učíme se s tím pracovat

Každý máme jiné dovednosti, při učení nám vyhovuje něco jiného. Máme možnost pracovat způsobem, který je každému nejbližší. Nasloucháme si a navzájem podporujeme silné stránky.

Jsem partnerem sobě i ostatním 

škola má být místem, kam se obracíte s důvěrou

Vzdělání a výchova je společná práce všech: pedagogů, studentů i rodičů. Udržujeme proto pravidelný kontakt, konzultujeme a pokud se vyskytnou problémy, otevřeně a společně se studenty i rodiči hledáme jejich řešení.

Studenti na exkurzi na patologii

Propojujeme školu s reálným životem

škola má být pro život, a ne naopak

Podporujeme aktivity mimo školní budovu, zveme si do školy inspirativní hosty. Řešíme reálné situace, na kterých se učíme nové věci. Chceme umět své znalosti uplatňovat v reálném životě.

Máme akreditaci MŠMT i ocenění České školní inspekce

I když se naše škola od většiny škol v mnohém liší, funguje plně v souladu s platnou legislativou. ČŠI přístup všech ScioŠkol opakovaně označila za inspirativní i pro ostatní školy. Do naší školy ČŠI zavítala již v prvním roce fungování. Kompletní zprávu si můžete přečíst zde.

MŠMT razítko

Maturitu zvládneme

I svoboda v učení má své hranice. Hlídáme si, kam se posouváme ve vztahu ke stanoveným cílům. Maturita je jen první z velkých výzev, na které se cílevědomě připravujeme po celou dobu studia.

Přijímačky na vysokou školu

Dostáváme komfortní podmínky k tomu, abychom přijímačky úspěšně zvládli. Škola nám vychází vstříc ve všem, co potřebujeme. Krom toho se opíráme o roky zkušeností společnosti Scio s přípravnými kurzy. 

Střední ScioŠkola v Praze funguje již šestým rokem a praská ve švech. Promyšlený koncept výuky a organizace školy byl pro tu naši brněnskou velkou inspirací.  Nahlédněte do pražské ScioŠkoly ve videu.