Střední ScioŠkola Brno - gymnázium

Škola pro studenty

Pojďte společně tvořit školu, která připravuje na budoucí výzvy. Poznejte vlastní silné i slabé stránky, naučte se pracovat v týmu a plánovat projekty. Vezměte si zodpovědnost za svá rozhodnutí, své vzdělávání i za okolní svět.

AKTUÁLNĚ
31. 05. 2023 | Výsledky 2. kola přijímacího řízení do prvního ročníku 2023/2024. jsou tady! Více Výsledky 2. kola přijímacího řízení do prvního ročníku 2023/2024
22. 05. 2023 | Kompletní výsledky 1. kola přijímacího řízení . ❤❤❤ Více Kompletní výsledky 1. kola přijímacího řízení
14. 05. 2023 | Druhé kolo uzavřeno. Dne 12. 5. 2023 skončila možnost zasílat přihlášky do druhého kola přijímacího... Více Druhé kolo uzavřeno

Škola pro budoucnost

Svět se mění stále rychleji. Snažíme se připravit na budoucnost plnou změn a netušených příležitostí.  

Vnitřní motivace k učení 

Chuť poznávat je vrozená. My studenti ovlivňujeme, co a jak se budeme učit. Je na nás, jakou cestou se vydáme k cíli.

Fungujeme v týmu 

Směřujeme k tomu, abychom si ve školních projektech vyzkoušeli různé týmové role a odhalili své silné stránky.

otazník

Uvažuješ o naší škole?
Ať už se chystáš do prváku anebo nejsi spokojený na své střední škole, neváhej.

Přijímáme do 1- 3. ročníku. 

Chci do 1. ročníkuChci do vyššího ročníku

Důraz na rozvoj kompetencí

abychom zvládli převzít odpovědnost za své jednání

Převzít zodpovědnost, rozhodnout se a jednat i v nejisté situaci jsou schopnosti ceněné více než encyklopedické znalosti. A v budoucnu to bude platit dvojnásob.

Inspirujeme, podporujeme, stimulujeme

víme, proč se učíme a jak na to

My studenti máme možnost ovlivňovat, co, kdy a jak se budeme učit. Jsme zodpovědní za vlastní učení. Pohání nás vnitřní motivace – učení nám proto (většinou) přináší radost.

Učíme se vzájemnému respektu

chceme umět vycházet s druhými

Fungování týmu je pro nás nezbytná podmínka zdravé školy. Snažíme se o vzájemný respekt. Pečujeme o udržování dobrých vztahů a pohodové atmosféry.

Posezení se studenty

Vnímáme, že každý jsme jiný

a učíme se s tím pracovat

Každý máme jiné dovednosti, při učení nám vyhovuje něco jiného. Máme možnost pracovat způsobem, který je každému nejbližší. Nasloucháme si a navzájem podporujeme silné stránky.

Jsem partnerem sobě i ostatním 

škola má být místem, kam se obracíte s důvěrou

Vzdělání a výchova je společná práce všech: pedagogů, studentů i rodičů. Udržujeme proto pravidelný kontakt, konzultujeme a pokud se vyskytnou problémy, otevřeně a společně se studenty i rodiči hledáme jejich řešení.

Studenti na exkurzi na patologii

Propojujeme školu s reálným životem

škola má být pro život, a ne naopak

Podporujeme aktivity mimo školní budovu, zveme si do školy inspirativní hosty. Řešíme reálné situace, na kterých se učíme nové věci. Chceme umět své znalosti uplatňovat v reálném životě.

Máme akreditaci MŠMT, těšíme se na Českou školní inspekci

I když se naše škola od většiny škol v mnohém liší, funguje plně v souladu s platnou legislativou. ČŠI přístup všech ScioŠkol opakovaně označila za inspirativní i pro ostatní školy. Do naší školy ČŠI zavítá až po prvním roce fungování.

MŠMT razítko

Maturitu zvládneme

I svoboda v učení má své hranice. Hlídáme si, kam se posouváme ve vztahu ke stanoveným cílům. Maturita je jen první z velkých výzev, na které se cílevědomě připravujeme po celou dobu studia.

Přijímačky na vysokou školu

Dostáváme komfortní podmínky k tomu, abychom přijímačky úspěšně zvládli. Škola nám vychází vstříc ve všem, co potřebujeme. Krom toho se opíráme o roky zkušeností společnosti Scio s přípravnými kurzy. 

Střední ScioŠkola v Praze funguje již čtvrtým rokem a praská ve švech. Promyšlený koncept výuky a organizace školy byl pro tu naši brněnskou velkou inspirací.  Nahlédněte do pražské ScioŠkoly ve videu.